Rozvojová a vědecko-výzkumná činnost

Dlouhodobá pracovně-právní smluvní působení  – expert, konzultant, odborný garant projektového záměru, lektor, mentor, školitel atp.

 • Open Society Foundation, London, Great Britain
 • Úřad Vlády České republiky
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Studio Ostrava, Česká televize
 • Slovo 21, zapsaný spolek, Praha
 • Národní ústav pro vydělávání, Praha
 • Národní institut pro další vzdělávání, Praha

projektové (vědeckovýzkumné, rozvojové, inovační a jiné) aktivity

 • hlavní řešitel národních projektů, spoluřešitel národních projektů a manažer národních projektů velkého a středního rozsahu s dopadem celorepublikovým, celouniverzitním
 • expert a odborný garant projektů, senior advicer u národního projektu zahraničního poskytovatele
 • specialista – konzultant a odborný garant klíčových aktivit u projektů velkého a středního rozsahu s dopadem celouniverzitním
 • národní výzkumník komparativní evropské studie OSF, UNICEF a REF