Pracoviště

2010 – dosud:     Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

pracovní pozice: docent, vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování

 od 2015 jako docent, od roku 2010 jako odborný asistent, v období 2017-2018 proděkan  fakulty, od roku 2018 člen akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

 

2018 – dosud:     Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydzial Nauk Spolecznych, Katedra Badan nad Edukacja

pracovní pozice: profesor uczelni