Působení v zahraničí, učitelská zahraničná mobilita