Toto jsou webové stránky doc. PhDr. et PhDr. Martina Kaleji, Ph.D., které slouží výhradně ke sdílení jeho veřejných, osobních a profesních výstupů.

Poštovní adresa na pracoviště Slezské univerzity v Opavě:

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Bezručovo nám. 885/14

746 01 Opava

Česká republika

e-mail: Martin.Kaleja@fvp.slu.cz


Poštovní adresa na pracoviště v Częstochowie:

prof. UJD, dr hab. Martin Kaleja

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydzial Pedagogiczny, Instytut Pedagogiky

Ul. J. Washingtona 4/8

42-200 Częstochowa

Polska

e-mail: m.kaleja@ujd.edu.pl